O FARMĚ

Horská Farma Hucul se nachází v úbočí svahu Janovy hory, v obci Vítkovice v západní části Krkonoš. Na 170 hektarech pastvin, jež sahají až do nadmořské výšky 1100 metrů, se pase stádo huculských koní, které se počtem i kvalitou chovných klisen a hřebců řadí mezi nejlepší chovy huculských koní v české republice.

Mezi služby, které Farma Hucul svým návštěvníkům nabízí, patří výuka jízdy na koni, vyjíždky do terénu, dětské tábory a ubytování.

Farma, obklopená stády pasoucích se koní, s podmanivým výhledem na horské hřebeny Krkonoš a údolí řeky Jizerky, láká svou drsnou krásou a působivou atmosférou k návštěvě nejen milovníky jezdeckého umění.

AKTUALITY


OMEZENÍ DOPRAVY K FARMĚ 18.-23.7.

Vzhledem k pokládání nového povrchu, nebude možný přístup s autem až k farmě. Doporučujeme pěší výšlap od Hotelu Praha nebo od malého parkoviště na rozcestí mezi námi a Chatou Terezou.

VYVĚŠENY TERMÍNY TÁBORŮ 2024ARCHIV AKTUALIT

Ivan a Marie Karbusičtí
Farma Hucul
Janova Hora 92
512 38 Vítkovice v Krkonoších

KONTAKTY

Hospůdka „U Huculů“
ZAVŘENA
Možnost pronájmu

HOSPŮDKA

Farma Hucul
ekologicky hospodaří
na 170 hektarech

pastvin

EKOLOGIE

Letní tábory na Janově hoře
pro všechny děti 9—18 let
které mají rády pohled na svět
z koňského sedla

TÁBORY

HISTORIE

Historie farmy začala v roce 1979. V té době přišla na Janovu Horu první skupinka brigádníků z Českého svazu ochránců přírody, a ujali se práce na objektu bývalého teletníku. První koně, kteří přišli do opravených stájí na jaře v roce 1980, byly původně určeni pro využití na letních brigádnických táborech a jednalo se o směs různých plemen. Huculská klisna s hřebcem přicestovala ještě poslední den téhož roku. Hřebec 341 Gurgul IV-2 byl na památku tohoto data pojmenován Silvestr a klisna K-106 Goral XII-8, Bludička, neboť jejímu příchodu dominoval útěk a několikadenní hledání v hlubokém sněhu.

Postupně byli dokupováni huculští koně z různých koutů naší vlasti a z původně malého stáda se kvalitním chovatelským úsilím stal chov huculských koní s uznávaným renomé.

V roce 1987 v srpnu byl farmě předán statut rozmnožovacího chovu huculského koně. Dnes vlastní Farma Hucul stádo klisen, hřebců, valachů a hříbat, které sezónně čítá až 70 koní.

Použité fotografie jsou z knihy "Kůň pro Krakonoše" autor: Jaroslav Holeček