EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

Farma Hucul splňuje všechna kritéria definovaná zákonem 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství a od roku 1998 je zařazena do seznamu ekologicky hospodařících zemědělců.

Farma Hucul ekologicky hospodaří na 170 hektarech pastvin a její chov koní splňuje všechny podmínky ekologického hospodaření.

Více informací o ekologickém zemědělství naleznete na www.pro-bio.cz.