INFORMACE O VYJÍŽĎKÁCH

Druhy jízd:

  • vyjížďka do terénu s průvodcem, minimální doba trvání je půl hodiny (doporučujeme ale minimálně 1 hodinu), včetně nasednutí a sesednutí, možnost dvou i vícehodinových vyjížděk i celodenního sedmihodinového výletu. Pro jízdu není vyžadován předchozí výcvik, mohou ji absolvovat i začátečníci. Děti mohou jezdit ve věku od 12 let. Vyjížďka je prováděna v kroku
  • vyjížďka klusová a cvalová je prováděna za příplatek pro pokročilé jezdce starší 12 let
  • vodění dětí - věková hranice není omezena, kůň je veden jedním pracovníkem; rozsah od cca 3 minut = kolečko až hodina v terénu.
  • výcvik na jízdárně - v ohrazeném prostoru venkovní jízdárny je vedena výuka jízdy pro dospělé a děti od 8 let, je vhodné při objednávání uvést zda máte zájem o jízdárnu pro pokročilé či začátečníky
  • lonž – vhodné pro děti mladší devíti let, které se nebojí, při tomto výcviku se jedná o možnost cvičení na hřbetu koně s madly, kterých se dítě může přidržovat, či o základy jezdeckého sedu v jezdeckém sedle. Kůň je veden jedním pracovníkem na dlouhé oprati a pohybuje se v kruhu, tzn. dítě nemusí koně ani řídit, ani pobízet.

 

Zvláštní nabídka tzv. rodinná vyjížďka kdy mladší děti 12ti let vedou zaměstnanci a rodiče si koně řídí sami, vyjížďka je vedena v kroku, vhodné pro začátečníky.

Jízdy a výcvik je na vlastní nebezpečí jezdců. Jezdci jsou před jízdou vybaveni bezpečnostní přilbou a poučeni o základech ovládání koně (zásady jsou písemně zpracovány a vyvěšeny).

Provozní doba:

  • jízdy na koních: 9 - 12, 13 - 16 ( zimní období ) - 17 ( léto )

Největší počet jezdců ve stejnou dobu je 8 + 2 průvodci.

Cena za jízdu je uhrazena před jejím zahájením. Na každou jízdu se vystavuje doklad (jízdenka), či paragon.

Objednávky:
osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 604 245 225. Zejména v sezoně je výhodné objednávat si jízdu co nejdříve. Nástup na vyjížďku nejlépe 15min předem. Nedostaví-li se jezdec včas, t.j.nejpozději ve sjednanou hodinu, jízda propadá. Je-li pro zmeškání jezdců zahájení vyjížďky opožděno, není časová ztráta nahrazována ani není kráceno jízdné.