STÁDO NA JANOVCE

Stádo na Janově hoře tvoří dvacet čtyři chovných huculských klisen, čtyři plemenní hřebci, valaši a hříbata do tří let. Sezónně čítá stádo, dle počtu narozených hříbat, až 70 koní.

Koně jsou celoročně odchováváni přirozeným pastevním, stádovým odchovem, jen ve velmi nepříznivých podmínkách jsou v zimě zaháněni na noc do stájí.

Horské květnaté louky, které tvoří 300 hektarů pastvin, jsou díky ekologickému způsobu hospodaření zachovávány ve své původní rozmanité podobě a zajišťují koním celoročně dostatečný přísun živin a minerálů. Jediným potravinovým doplňkem je kusová sůl a mletý vápenec, v případě březích klisen pak lněné semínko.

Hříbata se na Janově hoře rodí zpravidla přímo na pastvině a do šesti měsíců svého života jsou ve společném stádě se svými matkami a ostatními klisnami. Ve třech letech jsou klisny zapsány do plemenné knihy, označeny výžehem H na levém krku. Klisny a hřebci s předpokladem pro zařazení do genových rezerv se mezi třetím a čtvrtým rokem podrobují základnímu jezdeckému výcviku a po absolvování výkonnostních zkoušek jsou zařazeni do chovu a zároveň do běžného jezdeckého provozu. Hřebci, kteří získají licenci plemeníka, zůstávají v mateřském chovu či působí jako plemeníci v dalších huculských chovech.

Na Janově hoře se od roku 1987, kdy byl chov založen, narodilo více než 130 huculských koní. Z našeho chovu pochází 8 plemenných hřebců 3 linie Gurgul a 5 linie Goral, 59 klisen zařazených do hlavní plemenné knihy 24 linie Goral, 20 linie Gurgul a 15 linie Oušor.

V roce 1987 získal chov na Janově hoře statut rozmnožovacího chovu a od roku 1997 je jedním ze zakládajících členů Asociace chovu huculských koní (ACHHK).

Aktuální podrobné informace o rodokmenech koní na Farmě Hucul naleznete zde.